Velkommen

Ergoterapi Skjern tilbyder håndterapeutisk behandling og genoptræning af patienter med lidelser og skader i skulder, overarm, albue, underarm, håndled og hånd.

Derudover tilbyder Ergoterapi Skjern individuel genoptræning og ADL-træning (almindelig daglig livsførelse) til neurologiske patienter i eget hjem efter aftale.

Ergoterapi Skjern er godkendt som privat leverandør af genoptræning efter sundhedslovens §140.

Ergoterapeuter gør din hverdag mulig, så du kan mestre den – uden os.