Velkommen

Ergoterapi Skjern tilbyder behandling og træning af lidelser og skader i nakke, skulder, overarm, albue, underarm, håndled og hånd,

individuel genoptræning og vejledning af neurologiske klienter og

træning i eget hjem, resourcevejledning og rådgivning til klient og pårørende

Ergoterapi Skjern er godkendt som privat leverandør af genoptræning efter sundhedslovens §140.

Ergoterapeuter gør din hverdag mulig, så du kan mestre den – uden os.